บริษัท วิน พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

WIN POWER SERVICE CO., LTD.

  • จัดหางานอยุธยา

    บริษัท วิน พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริการจัดหาพนักงานประจำ

บริการจัดหาพนักงานประจำ

บริการจัดหาพนักงานประจำ

บริษัท วิน พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด จัดหางานอยุธยา รับสมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานและรับสรรหาว่าจ้างพนักงานในองค์กรและพนักงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัท วิน พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมา แรงงาน ที่มีมาตรฐานและได้รับความเชื่อถือจากโรงงานผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ จะเป็นตัวกลาง ที่คอยเชื่อมโยงให้บริการด้านกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

บริษัทมีทีมสรรหาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมดูแลพนักงานภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานและจัดสวัสดิการแก่พนักงานตามระเบียบของกฎหมาย ให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้พนักงานรักและมีกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ จัดหาแรงงาน กับเรา

ลดภาระการบริหารงานบุคคล

ลดต้นทุนการผลิตระยะยาว

อุปกรณ์ในการทำงาน

เช่น ชุดทำงาน บัตรพนักงาน

ลดค่าใช้จ่ายและเวลา

ลดค่าใช้จ่ายและเวลา

การรับสมัครพนักงาน

การปฐมนิเทศ

การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน

แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

เราคือใคร ทำอะไร ให้บริการอะไร

Click Here And Start Typing

ทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา

Click Here And Start Typing

บริการของเราตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาอะไรให้กับลูกค้า

Click Here And Start Typing

มาตราฐานหรือข้อที่บ่งชี้ให้ลูกค้าเชื่อมั่นในบริการของเรา

Click Here And Start Typing

ผลงานที่ผ่านมา

Click Here And Start Typing